Postaje Križnog puta

Isusa osuđuju na smrt

Isus prima na se križ

Isus pada prvi put pod križem

Isus susreće svoju svetu Majku

Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Veronika pruža Isusu rubac

Isus pada drugi put pod križem

Isus tješi jeruzalemske žene

Isus pada treći put pod križem

Isusa svlače

Isusa pribijaju na križ

Isus umire na križu

Isusa skidaju s križa

Isusa polažu u grob